سامانه جامع خدمات حفاظتی و مراقبتی پاس

سامانه جامع خدمات حفاظتی و مراقبتی پاس اولین پلتفرم در حوزه حفاظت و مراقبت در ایران می باشد که با همکاری موسسات حفاظتی و مراقبتی تحت نظارت مرکز انتظام پلیس پیشگیری فراجا خدمات زیر را به صورت آنلاین ارائه می دهد.

  • تامین و اعزام نیروی نگهبان به اماکن عمومی و خصوصی شما همراه با تجهیزات دفاع شخصی با لباس مصوب مرکز انتظام پلیس پیشگیری فراجا)پذیرش کلیه مسئولیت های حقوق و مزایای اداره کارو امور اجتماعی و بیمه تامین اجتماعی و بیمه مسولیت مدنی از سمت موسسه حفاظتی و مراقبتی به طوریکه هیچ مسئولیتی به عهده کارفرما نباشد(
  • نظارت بر عملکرد نگهبان از راه دور اعم از حضور و غیاب،ساعات و تعداد گشت زنی و سطح هوشیاری توسط کارفرما با ارائه نرم افزار مربوطه
  • نظارت و بازرسی از پروژه به صورت غیر منتظره و آنلاین توسط موسسه حفاظتی و مراقبتی
  • ارائه امکاناتی شامل گشت خودرویی و موتوری، نصب چراغ گردون، نصب تابلو و علائم بازدارنده از وقوع جرم
  • اعزام وکیل به مراجع قضایی و انتظامی در صورت بروز هرگونه مشکل
  • ارائه آمار و عملکرد هفتگی و ماهیانه به کارفرما به صورت آنلاین
  • حفظ جان و مال و نوامیس شما توسط نگهبانان آموزش دیده
  • جایگزینی نگهبان در صورت مرخصی یا هرگونه موارد فورس ماژور
  • جبران خسارت در صورت بروز هرگونه مسئله
  • ارائه راهکارهای انتظامی برای طرح های حفاظت فیزیکی و الکترونیکی با مشاوره های انتظامی

جهت برخورداری از کلیه خدمات سامانه جامع حفاظتی و مراقبتی پاس  و درخواست نگهبان به آدرس www.passgroup.irمراجعه فرمایید.